Originally published in Sirius Business.

Capitalism is often blamed for profiteering at the cost of our well-being. Some corporations pollute and create unhealthy products like cigarettes, junk food, social media and addictive drugs. They don’t install seat belts until the government forces them to do so. …


Originally published in Sirius Business.

Ad-funded online media have been under scrutiny lately. Arguably, the business model incentivises media to compete for our screen time using questionable means such as addiction engineering, clickbaiting and outrage provocation. …


Originally published on Hacker Noon.

What do Google, Facebook, Youtube, Amazon, Uber and a phone book have in common? They are indexes — searchable lists of stuff. Google is a list of keywords mapped to the websites they appear in. Facebook is a list of profiles, posts, private messages, events…


Should we have a benevolent central committee “with the best available knowledge and education” that decides the price of bread and other goods? No, the result is shortage and famine as we have seen in Venezuela and other socialist economies. Would it not be great to have a government monopoly…


Julkaistu alun perin Sirius Bisnes -blogissa 15.2.2015

Raha olisi Pekka Routalemmen mielestä hyvin jännä juttu. Tietokannassa olevia numeroita, jotka määräävät miten ihmiskunnan resurssit jakautuvat. Ihmiset ymmärtävät keskimäärin aika vähän rahasta siihen nähden, että raha tai sen puute määrää miten he voivat käyttää elämänsä päivät.

Abstraktin olemuksensa vuoksi rahakysymykset eivät valitettavasti…


Pakolaiskriisi on yhä voimakkaammin jakanut ihmiset kahteen vastakkaiseen ryhmään, jotka eivät kykene tai edes yritä ymmärtää toisiaan. Tämä vastakkainasettelu ilmenee mm. vihaisina some-kirjoituksina, kaverilistalta poistamisina, vastapuolen edesottamuksilla mehustelevina viharyhminä ja äärimmillään väkivaltaisina yhteenottoina kaduilla.

Mistä johtuu ihmisen päätyminen joko sallivaa maahanmuuttopolitiikkaa kannattavien, tyypillisesti vasemmistolaisten “suvakkien” tai sellaista politiikkaa vastustavien oikeistolaisten…


Dunbar’s number supposes the maximum size of a social network that we can hold and maintain in our heads. The usual estimate is 150. In tribes or villages 150 is about the number of people you need to know to enter a system of trust. In today’s secular urban environment…

Martti Malmi

Early bitcoin developer, voluntaryist. A.K.A. Sirius.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store